Trứng cá hồi- Ikura


Đánh giá:

Trứng cá hồi hộp gỗ, trọng lượng 1kg.

Giá: 2,522,000 /Hộp

Trứng cá tuyết- Mentaiko


Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/PC.

Giá: 1,500,000 /hộp

Trứng tôm đỏ( loại 2)- Masago Ebiko


Đánh giá:

Trọng lượng 500g/hộp.

Giá: 450,000 /hộp

Trứng cua đỏ(hạt to)- Tobilkko olenji


Đánh giá:

Trọng lượng 0.5kg/PC.

Giá: 750,000 /hộp

Trứng tôm đỏ(hạt nhỏ)- Masago Ebiko


Đánh giá:

Trọng lượng 500/PC.

Giá: 580,000 /hộp

Trứng Uni- Uni


Đánh giá:

Trọng lượng 100/PC.

Giá: 223,000 /hộp

Trứng cá hồi đen, đỏ- Red&Black Caviar


Đánh giá:

Trọng lương 100gr/lọ

Giá: 250,000 /lọ

Trứng cá hồi hộp nhựa- Ikura


Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/hộp

Giá: 2,190,000 /hộp

Trứng cua xanh- Tobikko Green


Đánh giá:

Trọng lượng 500g/hộp

Giá: 470,000 /hộp

Trứng cua đỏ(hạt to) 1kg- Tobilkko olenji


Đánh giá:

Trọng lượng tịnh 1kg/ hộp

Giá: 1,500,000 /kg

trứng cua hạt nhỏ- Tobikko


Đánh giá:

Trọng lượng tịnh 1kg

Giá: 850,000 /hộp

Trứng cua den- Tobikko Black


Đánh giá:

Trọng lượng 1000g/hộp

Giá: 1,200,000 /hộp

Salat trứng cá tuyết- Mentaiko salat


Đánh giá:

Xuất xứ: Nhật Bản. Trọng lượng tịnh: 1kg/hộp.

Giá: 1,095 /Kg

Trứng cua vàng


Đánh giá:

Trứng cua vàng, trọng lượng 500gr/hộp

Giá: 580,000 /hộp