Thăn nội bò Mỹ - Boneless Beef A Tenderloin

Thăn nội bò Mỹ - Boneless Beef A Tenderloin
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng bình quân 2,5kg up/pc, hút chân không. Sản phẩm có bán lẻ.

Giá: 750,000 /kgMã sản phẩm

60

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: