Chân cừu sau- Bone in Lamb Hindshanks

Chân cừu sau- Bone in Lamb Hindshanks
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng bình quân 0,3-0,5kg/pc.

Giá: 300,000 /kgMã sản phẩm

76

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng:

Sản Phẩm Liên Quan