Sườn cừu cắt kiểu pháp- Bone in Lamb rack Cap on

Sườn cừu cắt kiểu pháp- Bone in Lamb rack Cap on
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng bình quân 0,8-1,0kg.

Giá: 590,000 /kgMã sản phẩm

17

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: