Dầu vừng xay- Nerigoma


Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/pc

Giá: 709,000 /chai

Dầu mè- Goma Abura


Đánh giá:

Thể tích thực 1,65l/pc

Giá: 570,000 /chai