Jambon Ý- Boneless Parma Ham Riserva


Đánh giá:

Trọng lượng 7-7.6kg, Cost per Plate: ~30g/plate

Giá: 1,299,000 /kg

Jambon Tây Ban Nha- Jamon Serrano sliced


Đánh giá:

Trọng lượng 80g

Giá: 158,000 /túi

Jambon Pháp- Jambon cru Pay


Đánh giá:

Trọng lượng 6kg

Giá: 745,000 /kg