Cồi sò điệp- Scallop


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1kg/hộp.

Giá: 900,000 /kg

Ngao đỏ- Hokigai


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1kg/hộp.

Giá: 980,000 /kg

Hào Nhật- Kaki


Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/pc.

Giá: 452,000 /pc

Bào ngư Nhật( ăn gỏi)-Abalone Sashimi


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 300g/túi

Giá: 6,500,000 /kg

Bao ngư đóng lon


Đánh giá:

1-2 con/lon

Giá: 1,650,000 /Lon

Hải sâm tươi


Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/ túi. (Order before two days)

Giá: 320,000 /Kg

Vẹm nửa vỏ đông lạnh - Frozen mussels


Đánh giá:

Vẹm nửa vỏ đông lạnh - Frozem half shell mussels. Trong lượng tịnh 1kg/hộp.

Giá: 650,000 /hộp