Bò Nhật

Bò Nhật
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng bình quân 4,0-7,0kg/pc. Sản phẩm có bán lẻ.

Giá: 3,550,000 /kgMã sản phẩm

98

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: