Vẹm nửa vỏ đông lạnh - Frozen mussels

Vẹm nửa vỏ đông lạnh - Frozen mussels
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Vẹm nửa vỏ đông lạnh - Frozem half shell mussels. Trong lượng tịnh 1kg/hộp.

Giá: 650,000 /hộpMã sản phẩm

366

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: