Cổ bò Mỹ - Chuck eye roll ( choice)

Cổ bò Mỹ - Chuck eye roll ( choice)
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng bình quuân 8.0-10.0kg/pc

Giá: 310,000 /kgMã sản phẩm

230

Xuất xứ

Hoa Kỳ

Nhà nhập khẩu

Công ty TNHH Thực phẩm sạch - Hà Nội

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: