Mỳ Somen trắng- Soumen Shiro

Mỳ Somen trắng- Soumen Shiro
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng 250/pc

Giá: 89,000 /góiMã sản phẩm

129

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: