Tôm hùm đông lạnh (trên 500gr/con)

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 0,5-1,3kg/pc.

Giá: 800,000 /kg
Tôm hùm đông lạnh (dưới 500gr/con)

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 0,3-0,5kg/pc.

Giá: 750,000 /kg
Tôm sú đông lạnh

Đánh giá:

Tôm đông lạnh làm sẵn, bỏ vỏ, bỏ đầu đuôi. Trọng lượng từ 15-20 con/kg. Đóng túi 1kg/túi

Giá: 295,000 /kg