Salami Ý- Salami Felino del Contado

Salami Ý- Salami Felino del Contado
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng 800g

Giá: 1,550,000 /kgMã sản phẩm

295

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: