Salami Ý- Salami Ungherese

Salami Ý- Salami Ungherese
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng 3/4kg, Cost per Plate: ~20g/plate

Giá: 1,197,000 /kgMã sản phẩm

296

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: