Gan ngỗng cắt viên Pháp- Dice Foie Gras

Gan ngỗng cắt viên Pháp- Dice  Foie Gras
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng 1kg/túi

Giá: 2,100,000 /KgMã sản phẩm

273

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: