Gan ngỗng không căt lát( Hồng Kông)-Foie Gras


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân là 0,6-1.0kg/pc

Giá: 1,500,000 /kg

Gan ngỗng không căt lát (Pháp) -Foie Gras


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân là 0,5-0,7kg/pc

Giá: 2,100,000 /kg

Gan ngỗng cắt lát Pháp- Slice Foie Gras


Đánh giá:

Trọng lượng 0,7-1,3kg/túi

Giá: 2,550,000 /Kg

Gan ngỗng cắt viên Pháp- Dice Foie Gras


Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/túi

Giá: 2,100,000 /Kg

Ức vịt Pháp- Frozen Duck Breast


Đánh giá:

Trọng lượng ~ 400g/pc

Giá: 1,014,000 /kg