Gan ngỗng cắt lát Pháp- Slice Foie Gras

Gan ngỗng cắt lát Pháp- Slice Foie Gras
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng 0,7-1,3kg/túi

Giá: 2,550,000 /KgMã sản phẩm

272

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: