Sườn cừu lọc sạch- Bone in Lamb rack Cap off

Sườn cừu lọc sạch- Bone in Lamb rack Cap off
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng bình quân 0,9-1,2kg/pc.

Giá: 750,000 /kgMã sản phẩm

16

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: