Nạc vai bò Mỹ - Choice Shoulder

Nạc vai bò Mỹ - Choice Shoulder
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng bình quân 2.5-3kg up/pc, hút chân không. Sản phẩm có bán lẻ.

Giá: 345,000 /kgMã sản phẩm

66

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: