Salami Ý- Salami Mugnano Spicy

Salami Ý- Salami Mugnano Spicy
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng 450g.

Giá: 1,347,500 /kgMã sản phẩm

299

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: