Xúc xích Tây Ban Nha- Chorizo Sierra


Đánh giá:

Trọng lượng 1.5kg.

Giá: 684,000 /kg

Xúc xích Tây Ban Nha- Chorizo Collar Picante


Đánh giá:

Trọng lượng 250g/pc

Giá: 237,000 /pc

Xúc xích Tây Ban Nha- Tapas Casademont export


Đánh giá:

Trọng lượng 150g/pc

Giá: 223,000 /pc

Xúc xích Tây Ban Nha- Mini Fuet extra


Đánh giá:

Trọng lượng 80g/pc

Giá: 115,000 /pc

Xúc xích Pháp- Sauciss pp au Beaujolais


Đánh giá:

Trọng lượng 300g/pc

Giá: 310,000 /pc

Xúc xích Pháp- Sauciss Nature


Đánh giá:

Trọng lượng 200g/pc

Giá: 310,000 /pc

Xúc xích Pháp- Sauciss seche Autrefois


Đánh giá:

Trọng lượng 300g/pc

Giá: 465,000 /pc

Xúc xích Pháp- Rosette de Lyon coupe


Đánh giá:

Trọng lượng 2.5kg/pc

Giá: 825,000 /kg