Đậu tương đỏ- Akamiso


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1kg/pc

Giá: 220,000 /kg

Đậu tương vàng- Shiromiso


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1kg/pc

Giá: 200,000 /kg

Đậu tương vàng Shiromiso


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 20kg/ thùng

Giá: 1,360,000 /Thùng