Bò Wagyu Úc- Ripeye 8/9

Bò Wagyu Úc- Ripeye 8/9
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: trọng lượng 4-6kg

Giá: 3,348,000 /kg



Mã sản phẩm

261

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: