Xương cá hồi Nauy

Xương cá hồi Nauy
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Gồm xương chính, vây và lườn, được chia sẵn thành từng bộ của từng con ngay sau khi lọc. Đảm bảo còn tươi.

Giá: 40,000 /kgMã sản phẩm

233

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: