Sụn gà Loại 1-Chicken Cartilage

Sụn gà Loại 1-Chicken Cartilage
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng bình quân 2kg/pc

Giá: 350,000 /kgMã sản phẩm

100

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: