Hạt tiêu xả- Sansyou


Đánh giá:

Trọng lượng 12g/lọ

Giá: 119 /lọ

Hạt tiêu - Kosyou


Đánh giá:

Trọng lượng 20g/lọ

Giá: 88,000 /lọ

Hạt tiêu - Kosyou


Đánh giá:

Trọng lượng 80g/lọ

Giá: 39,000 /lọ

Ót bột- Tougarashi


Đánh giá:

Trọng lượng 15g/lọ

Giá: 95,000 /lọ

Ớt bảy vị- Tougarashi Sichimi


Đánh giá:

Trọng lượng 300g/lọ

Giá: 155,000 /lọ

Ớt bột kim chi- Kimchi Powder


Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/túi

Giá: 570,000 /túi

Ớt bột mịn - Kimchi Powder


Đánh giá:

ớt bột mịn

Giá: 180,000 /kg

Ớt bột cánh - Kimchi Powder


Đánh giá:

ớt bột cánh

Giá: 180,000 /kg

Bạch quả nướng muối


Đánh giá:

Thảo quả Nhật nướng muối 400g/túi

Giá: 450,000 /gói

Bạch quả nướng muối


Đánh giá:

Thảo quả Nhật nướng muối 400g/túi

Giá: 450,000 /gói