Đùi cừu có xương- Bone in Lamb leg Chump off

Đùi cừu có xương- Bone in Lamb leg Chump off
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng bình quân 2,5-3,0kg/pc.

Giá: 360,000 /kgMã sản phẩm

73

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: