Bò 'YG' Úc- Rip eye ( Thăn lưng)

Bò 'YG' Úc- Rip eye ( Thăn lưng)
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng 2,5-4kg

Giá: 1,092,500 /KgMã sản phẩm

270

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: