Sườn cừu có xương sống- Bone in Standard Lamb rack

Sườn cừu có xương sống- Bone in Standard Lamb rack
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng bình quân 1,0-1,2kg/pc.

Giá: 400,000 /kgMã sản phẩm

71

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: