Sườn cừu lọc sạch- Bone in Lamb rack Cap off


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 0,9-1,2kg/pc.

Giá: 750,000 /kg

Sườn cừu cắt kiểu pháp- Bone in Lamb rack Cap on


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 0,8-1,0kg.

Giá: 590,000 /kg

Sườn cừu có xương sống- Bone in Standard Lamb rack


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1,0-1,2kg/pc.

Giá: 400,000 /kg