Nạc lưng bò Mỹ - Bonelessf Beef Rib eye ( choice)

Nạc lưng bò Mỹ - Bonelessf Beef Rib eye ( choice)
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng bình quân 5,0-7,0kg up/pc, hút chân không. Sản phẩn có bán lẻ.

Giá: 525,000 /kgMã sản phẩm

20

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: