Thăn ngoại bò Mỹ - Boneless Beef Striploin

Thăn ngoại bò Mỹ - Boneless Beef Striploin
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng bình quân 4,5-6,5kg/pc, hút chân không. Sản phẩm có bán lẻ.

Giá: 470,000 /kgMã sản phẩm

61

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: