Cá Saba- Frozen Saba

Cá Saba- Frozen Saba
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trong lượng bình quân 0,3-0,7kg /pc.

Giá: 120,000 /kgMã sản phẩm

89

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: