Bạch tuộc luộc Nhật- Tako


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân1,4-2,0kg/pc. Sản phẩm có bán lẻ.

Giá: 880,000 /kg

Bạch tuộc luộc Việt Nam- Tako


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1,5-2,0kg/pc. Sản phẩm có bán lẻ.

Giá: 297,000 /kg

Bạch tuộc muối- Tako Wasabi


Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/pc.

Giá: 750,000 /pc

Sứa biển Nhật- Fish Jelly


Đánh giá:

Trọng lượng 500g/hộp

Giá: 350,000 /kg