Nạc lưng bò Mỹ - Bonelessf Beef Rib eye ( choice)


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 5,0-7,0kg up/pc, hút chân không. Sản phẩn có bán lẻ.

Giá: 525,000 /kg

Thăn nội bò Mỹ - Boneless Beef A Tenderloin


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 2,5kg up/pc, hút chân không. Sản phẩm có bán lẻ.

Giá: 750,000 /kg

Thăn ngoại bò Mỹ - Boneless Beef Striploin


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 4,5-6,5kg/pc, hút chân không. Sản phẩm có bán lẻ.

Giá: 470,000 /kg

Sườn bò Mỹ có xương- Bone in beef short ribs


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 5,0-6,0kg/pc, hút chân không. Sản phẩm có bán lẻ.

Giá: 360,000 /kg

Sườn bò Mỹ không xương- Boneless beef short ribs


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 2,0-2,5kg/pc, hút chân không. Thịt có chút mỡ đắt xen lẫn nên mềm và ngọt.

Giá: 580,000 /kg

Nạc vai bò Mỹ - Choice Shoulder


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 2.5-3kg up/pc, hút chân không. Sản phẩm có bán lẻ.

Giá: 345,000 /kg

Lưỡi bò Mỹ - Tongue ( choice)


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1.2kg up/pc, hút chân không. Sản phẩm có bán lẻ.

Giá: 325,000 /kg

Ba chỉ bò Mỹ- Short Plate ( choice)


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 4,0-6,0kg/pc, hút chân không. Sản phẩm có bán lẻ.

Giá: 250,000 /kg

Dẻ sườn bò Mỹ- Rib Finger( choice)


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1,0-1,5kg/pc, hút chân không. Sản phẩm có bán lẻ.

Giá: 340,000 /kg

Cổ bò Mỹ - Chuck eye roll ( choice)


Đánh giá:

Trọng lượng bình quuân 8.0-10.0kg/pc

Giá: 310,000 /kg

Gầu bò Mỹ


Đánh giá:

Gầu bò Mỹ Brisket là phần từ ngực đến cổ dưới, có nhiều phần mỡ nhưng được xem là nạc hơn phần ba chỉ Plate ở phần bụng dưới. Gầu bò là phần cơ hoạt động chính của con bò, nên có nhiều gân và dai hơn các phần thịt khác. Gầu bò thường được làm món nướng hoặc ninh, và cần có các biện pháp làm mềm.

Giá: 275,000 /kg

Lõi vai bò Mỹ- Top Blade (Top Choice)


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 2-3kg/Pc

Giá: 360,000 /kg