Sụn gà Loại 1-Chicken Cartilage


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 2kg/pc

Giá: 350,000 /kg

Sụn gà Loại 2 -Chicken Cartilage


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 2kg/pc

Giá: 250,000 /kg