Cồi sò điệp- Scallop

Cồi sò điệp- Scallop
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng bình quân 1kg/hộp.

Giá: 900,000 /kgMã sản phẩm

86

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: