Salami Ý- Salami Finocchiona

Salami Ý- Salami Finocchiona
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng 4kg, Cost per Plate: ~20g/plate

Giá: 1,174,600 /kgMã sản phẩm

305

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: