Dấm nấu Mitsukan- Mitsukan Ginsen


Đánh giá:

Thể tích thực 20l/pc.

Giá: 1,570,000 /thùng

Dấm Sushi- Mitsukan Sushi


Đánh giá:

Thể tích thực 1,8l/pc.

Giá: 390,000 /chai

Rượu Sake nấu- Sakecooking


Đánh giá:

Thể tích thực 18l/pc.

Giá: 1,100,000 /Thùng

Rượu nấu ngọt Mirin- Mirin (Tomiki- Honmirin)


Đánh giá:

Thể tích thực 18l/pc.

Giá: 1,100,000 /Thùng

Dấm nấu Uchibori


Đánh giá:

Thể tích thực 20l

Giá: 1,100,000 /thùng

Dấm nấu Liên doanh Việt- Nhật


Đánh giá:

Thể tích thực 20l

Giá: 1,100,000 /thùng

Rượu nấu Mirin- Hinode Honmirin


Đánh giá:

Thể tích thực 18l

Giá: 1,570,000 /thùng

Rượu Sake nấu- Goseishu Nizake


Đánh giá:

Thể tích thực 18l

Giá: 1,570,000 /thùng

Rượu nấu Mirin chai nhỏ 600ml


Đánh giá:

Rượu ngọt mirin, chai nhỏ 600ml

Giá: 268,000 /chai

Rượu sake nấu sake cooking (chai bé)


Đánh giá:

Rượ sake cooking chai 500ml

Giá: 215,000 /chai

Rượu nấu Mirin chai 1.8l


Đánh giá:

Thêt tích thực 1.8l

Giá: 395,000 /chai

Rượu nấu Sake cooking 1.5l


Đánh giá:

rượu nấu sake cooking, dung tích 1.5l10/chai

Giá: 295,000 /chai