Ức vịt Pháp- Frozen Duck Breast

Ức vịt Pháp- Frozen Duck Breast
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng ~ 400g/pc

Giá: 1,014,000 /kgMã sản phẩm

342

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: