Sứa biển Nhật- Fish Jelly

Sứa biển Nhật- Fish Jelly
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng 500g/hộp

Giá: 350,000 /kgMã sản phẩm

215

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: