Lõi vai bò Mỹ- Top Blade (Top Choice)

Lõi vai bò Mỹ- Top Blade (Top Choice)
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng bình quân 2-3kg/Pc

Giá: 360,000 /kgMã sản phẩm

358

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: