Mỳ trà xanh- Cya Soba


Đánh giá:

Trọng lượng 200g/pc

Giá: 113,000 /gói

Mỳ Soba nâu- Shinsyu Soba


Đánh giá:

Trọng lượng 230g/pc

Giá: 98,000 /gói

Mỳ Somen trắng- Soumen Shiro


Đánh giá:

Trọng lượng 250/pc

Giá: 89,000 /gói

Mỳ Zao Soba nâu- Zao Soba


Đánh giá:

Trọng lượng 200g/pc

Giá: 82,000 /gói

Mỳ Ramen- Ramen


Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/pc

Giá: 185,000 /túi

Mỳ Udon lạnh- Sanuki Udon


Đánh giá:

Trọng lượng 1,25kg/pc

Giá: 320,000 /túi