Mỳ trà xanh- Cya Soba

Đánh giá:

Trọng lượng 200g/pc

Giá: 113,000 /gói
Mỳ Soba nâu- Shinsyu Soba

Đánh giá:

Trọng lượng 230g/pc

Giá: 98,000 /gói
Mỳ Somen trắng- Soumen Shiro

Đánh giá:

Trọng lượng 250/pc

Giá: 89,000 /gói
Mỳ Zao Soba nâu- Zao Soba

Đánh giá:

Trọng lượng 200g/pc

Giá: 82,000 /gói
Mỳ Ramen- Ramen

Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/pc

Giá: 185,000 /túi
Mỳ Udon lạnh- Sanuki Udon

Đánh giá:

Trọng lượng 1,25kg/pc

Giá: 320,000 /túi