Gừng muối đỏ- Beni Syouga


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1.5kg/pc

Giá: 270,000 /gói

Gừng muối hồng- Amazu Syouga


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1.5kg/pc.

Giá: 250,000 /túi

Củ cải vàng muối- Takuwan


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 500g/pc.

Giá: 240,000 /kg

Dưa chuột muối xanh- Kyuri zuke


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1kg/pc.

Giá: 210,000 /kg

Dưa muối đỏ- Fukujin Zuke


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1kg/pc.

Giá: 210,000 /kg

Mơ muối- Umeboshi Japan


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1kg/pc.

Giá: 492,000 /kg