Mù tạt bột xanh- Wasabi

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân là 1kg/pc

Giá: 450,000 /gói
Mù tạt bột vàng- Wakarashi

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 400g/pc.

Giá: 450,000 /gói
Mù tạt tươi- Wasabi Nama

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 750g/pc.

Giá: 565,000 /gói
Mù tạt xanh- Kona Wasabi No.805 Kanebu

Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/túi

Giá: 536,000 /túi