Thăn nội bò Úc- boneless Beef Tenderloin

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1,8kg up/pc,được hút chân không, nguyên bao bì, có bán lẻ. Còn gọi là thăn chuột hay fillet, là phần mềm và ngon nhất của con bò.

Giá: 640,000 /kg
Thăn nội bò Úc nhỏ - boneless Beef PR Tenderloin

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân từ 1,4-1,7kg,được hút chân không, nguyên bao bì, có bán lẻ.

Giá: 470,000 /kg
Nạc lưng bò Úc loại 1- boneless Beef PR Rib eye

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 2,2kg up/pc, hút chân không. Nạc lưng có một chút mỡ giắt làm tăng hương vị và độ mềm cửa miếng thịt.

Giá: 560,000 /kg
Thăn ngoại bò Úc- boneless Beef PR Striploin

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 3,5-4,0kg/pc, hút chân không.

Giá: 340,000 /kg
Mông bò Úc tươi- Boneless Beef topside

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 8,0-10kg/pc.

Giá: 250,000 /kg
mông bò Úc đông lạnh- Boneless Beef topside

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 8,0-10kg/pc.

Giá: 215,000 /kg
Nạc lưng bò Úc Loại 2- boneless Beef PR Rib eye

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 2,2kg up/pc, hút chân không.

Giá: 350,000 /kg
Nạc lưng ngũ cốc bò Úc - Corn-Fed Ribeye

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 2,2kg up/pc, hút chân không.

Giá: 420,000 /kg
Wagyu Úc

Đánh giá:

trong lượng tịnh 4-7kg/pc

Giá: 1,850,000 /kg
Bắp bò Úc - Boneless Shank

Đánh giá:

Bắp bò Úc đông lạnh, cắt miếng vuông trọng lượng trung bình 5kg/pc hoặc nguyên kiện 27kg/pc.

Giá: 245,000 /kg
Sườn hình chữ T(T-bone)-Shortloin

Đánh giá:

Trọng lượng ~4-5kg/pc

Giá: 345,000 /kg