Mẹo lựa chọn rau, củ an toàn

Sat 20/08/2011 ! 16:50

Các bà nội trợ cần chú ý tới việc chọn lựa rau củ quả từ hình dáng đến màu sắc để hạn chế được tối đa những loại rau nhiễm khuẩn đang bán tràn lan trên thị trường.

Tro lai
l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date, ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 94 and blog.blogid not in (select top 10 blog.blogid from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 94 order by blog.blogid desc) and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 94 tagname: rau củ quả