Chả cá cuộn rong biển cho bữa tối ngon lạ

Wed 31/08/2011 ! 10:20

Bạn có thể dùng món này như một món mặn ăn cùng cơm hay một món khai vị nhẹ nhàng khi nhà có khách cũng rất tuyệt.