Gia vị rắc cơm Nhật - đổi vị cho bé ăn ngon

Tue 06/09/2011 ! 15:18

Gia vị rắc cơm Nhật vừa quen vừa lạ. Các mẹ ở Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng… đã coi đó như một cách “dụ” bé ăn, làm phong phú thêm thế giới ẩm thực của bé!