Gan ngỗng áp chảo với táo

Wed 25/04/2012 ! 11:20

Foie gras trong tiếng Pháp có nghĩa là fat liver, gan ngỗng béo. Dưới đây là món gan ngỗng áp chảo, có ướp chút muối, dùng kèm táo sốt.